Ako správne zvárať

Ako správne zvárať

Všetky zváracie metódy sú iné, majú rôzne špecifická. Aj preto, pre každú zváraciu metódu sa musí poveriť riadne vyškolená osoba. Pre rôzne druhy materiálu je samozrejme iný postup zvárania, pretože každý materiál má iné vlastnosti.

Zváranie klasickej ocele

Klasická oceľ je náchylný na praskanie, ktoré je spôsobované vodíkom. Preto platí základné pravidlo a to, že je potrebné predhriať oceľ na teplotu 200-250°C.Vedľa klasickej ocele existuje aj tzv. modifikovaná oceľ. Tá sa od klasického typu odlišuje pridaním prvkov ako sú vanád, niób, dusík, nikel. Úlohou týchto prvkov je vyššia odolnosť proti tlaku vodíka, čím sa potlačí praskanie ocele.

Zváranie nerezu

Pri zváraní nerezovej ocele je potrebné brať do úvahy hlavne čistotu v oblasti zvaru. Týmto sa zamedzí prístup nežiadúcich prvkov (napríklad Síra), ktoré vytvárajú rôzne trhliny za tepla. Takisto je nutné zamedziť veľkým hrúbkam stien materiálu a nechcenému prehriatiu miesta zvárania. Preto je nutné robiť krátke húsenice, ich začiatok by mal byť urobený s dostatočne veľkou plochou tak, aby sa zamedzilo trhlinám v pozdĺžnom smere zvárania.

Zváranie hliníka

Samotné zváranie hliníka a takisto jeho zliatin, je možné vykonávať rôznymi spôsobmi: oblúkové zváranie, zváranie pod tlakom (za studena) a podobne. Hlavným problémom pri zváraní hliníka je pórovitosť jednotlivých zvarov. Ďalej je to náchylnosť na vznik tepelných trhlín v zvarových spojoch, čo má za následok výrazný pokles pevnosti spojov hlavne pri tvrdených liatinách.

Zváranie liatin

Všeobecne sa liatiny považujú za značne krehké materiály. Aj z tohto dôvodu je potrebné liatiny legovať, respektíve tepelne opracovávať. O ich samotnej zvárateľnosti rozhoduje obsah uhlíka. Existujú druhy liatin, ktoré sa zvárajú pri dodržaní určitých podmienok úplne jednoducho, ale zároveň sú aj také, ktoré nie je možné zvárať - biela liatina. Pred zváraním je samozrejme potrebné tento materiál veľmi dobre odmastiť, keďže je značne pórovitý.