Uchytenia skla - rotuľa

Osadenie sklenených zábradlí

Začnime trochu nezvyčajne, vysvetlíme si najprv, čo sklo vlastne je. Sklo je homogénny amorfný, tuhý, krehký, väčšinou priehľadný materiál s hladkým povrchom. Vyrába sa z tzv. skloviny roztavenej v sklárskej peci. Materiál sa rýchlo schladí a preto nemá dosť času na vytvorenie kryštálovej mriežky. Výsledná tuhá látka je amorfná (beztvará). Čisté sklo je transparentný (priehľadný), relatívne pevný materiál, odolný proti opotrebeniu, v podstate inertný a biologicky neaktívny. Môže byť formovaný do rozmanitých tvarov. Sklo je však veľmi krehké a rozbíja sa na ostré črepy. Tieto vlastnosti môžu byť modifikované pridaním zlúčenín (najčastejšie oxidy kovov) do taveniny. Sklo sa dá aj tepelne spracovávať napr. kaliť.

Naše sklenené zábradlia vďaka použitiu tvrdených, prípadne lepených skiel sú elegantným doplnkom každého moderného interiéru aj exteriéru. Sklenené zábradlie má široké spektrum použitia, je vhodné ho použiť pre schodiská rôzneho druhu, terasy, vstupy a podobne. Použitím skleneného zábradlia, dôjde k masívnemu presvetleniu budovy, praktické celo-sklenené zábradlie prinesie do Vášho interiéru originálnosť.

Sklo je tvorené predovšetkým oxidom kremičitým, ktorý sa získava z kremeňa (kremičitého piesku – tiež sklárskeho piesku). Kremeň má teplotu tavenia okolo 2 000 °C, preto sa pri výrobe pridávajú alkalické látky, ktoré túto teplotu výrazne znižujú napr. sóda a uhličitan draselný, ktoré znižujú teplotu tavenia na asi 1 000 °C. Pretože alkálie zároveň znižujú odolnosť skla voči vode, čo je nežiaduce, pridáva sa tiež oxid vápenatý, ktorý túto odolnosť zlepšuje.

Základné suroviny na výrobu skla sú – čistý kremičitý piesok, oxid vápenatý, uhličitan sodný (draselný), oxid hlinitý a črepy skla (separovaný odpad). Z týchto surovín sa pripraví prášková zmes nazývaná sklársky kmeň, ktorý sa taví v sklárskej peci. Ku základným zložkám kmeňa sa pridávajú rôzne prísady, ktoré sklo čistia, zafarbujú alebo znepriehľadňujú.

Sklo bolo objavené okolo roku 3000 pred Kr. v Egypte. Spočiatku technológia neumožňovala výrobu čistého skla (prímesy) a používalo sa hlavne na výrobu malých nádob a ozdôb. Nádoby sa spracovávali omotávaním okolo hlinenného jadra, ktoré sa po vychladení skleného výrobku rozbilo. Sklo obsahovalo oxid kremičitý, vápnik a sodík.

Sklo sa nachádza aj v prírode, a je tvorené z vulkanickej taveniny. Toto sklo sa nazýva obsidián. Obsidián bol dlho používaný na výrobu nožov použitím jednoduchých nástrojov. Inou formou prírodného skla sú rúrky vzniknuté úderom blesku do kremičitého piesku. (Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Sklo)

Osadenie medzi stĺpikami

Štandardným a praxou overeným spôsobom uchytenia skla v nerezovom zábradlí je uchytenie na úchyt. Takéto riešenie je vhodné v prípade kratších aj dlhších zábradlí, je cenovo dostupnejšie ako ostatné možnosti kotvenia sklenených zábradlí. Rozsah hrúbky sklenenej tabule od 6mm až po 13mm. Samotný úchyt skla je osadený v lisovanom závite.

Osadenie do profilu

Osadenie skleného zábradlia do hliníkového profilu s bočným kotvením je finančne náročnejším riešením ako napríklad montáž skla na rotule. Aj napriek tomu ide o systém kotvenia skla s vyššou pridanou hodnotou, výsledný efekt stojí určite zato. Nádherné sklenené variácie splna určite každé očakávanie klienta. V prípade použitia AL profilu zo spodným kotvením, odporúčame celkovú inštaláciu skleneného zábradlia do betónu. Berte však na vedomie, že je nevyhnutná príprava už v prvotnej fáze výstavby alebo rekonštrukcie.

Uchytenia skla - Medzi stĺpikami

Osadenie na rotuliach

Osadenie skleného zábradlia na rotule je najbežnejší typ montáže sklenených tabúľ, vhodný pre interiérovej, aj exteriérové montáže. Pri našich inštaláciách používame zväčša regulovanú rotuľu D50mm, ktorá umožňuje jednoduché nastavenie sklonu sklenenej tabule. Kotviť sklenenú tabuľu týmto spôsobom je možné do dreva, betónu, či oceľovej konštrukcie. Jedine na čo je potrebné brať ohľad je výška podkladu na kotvenie, odporúčame 250mm. Štandardná hrúbka skla je ESG 662 - ESG 664.

Uchytenia skla - ALU profil

Osadenie na konzolách

Spôsob osadenia skleneného zábradlia na konzoliach má skoro rovnaké vlastnosti, ako osadenie na rotuliach. Takýto spôsob kotvenia skla je vhodný pre interiérové aj exteriérové inštalácie. Konzola na uchytenie skla má jednu podstatnú výhodu oproti uchyteniu na rotuľu, a to je tá, že výška plochy skla pre uchytenie konzoly môže byť nižšia ako 150mm. Z našich skúseností jednoznačne platí, že osadenie skleneného zábradlia na konzulu je vhodné pre menšie plochy skla. Pre oblasti, kde častejšie fúka, je vhodné zvýšiť počet záchytných bodov na skle.