Odolnosť nerezovej ocele voči ohňu

Odolnosť nerezovej ocele voči ohňu

Nerezová oceľ má vďaka svojim jedinečným vlastnostiam široké uplatnenie napríklad aj v stavebníctve. Ak z nej postavíme rôzne druhy stavieb, môžeme si byť istí, že sú odolné voči nepriaznivým faktorom. Očakáva sa tiež, že kvalitný materiál akým nerez určite je, nebude horieť a šíriť oheň počas požiaru. Je nerezová ohňovzdorná? Poďme sa na to pozrieť!

Požiarna odolnosť nehrdzavejúcej ocele

Vďaka vysokej odolnosti voči ohňu, je nerezová oceľ jedným z najbezpečnejších stavebných materiálov. Austenitické oceľové konštrukcie sú najodolnejšie hlavne pri veľmi vysokých teplotách. Takisto sa feritické a feriticko-austenitické ocele sa môžu tiež široko používať na stavbu konštrukcii, ako sú: zábradlí, schodísk, dverí a podobne. Početné odborné štúdie ukazujú, že vlastnosti nerezovej ocele sa menia pri teplote vyššej ako 1200 °C. Takisto bolo tiež dokázané, že merné teplo nehrdzavejúcej ocele sa pri vysokých teplotách mierne zvyšuje. Na druhej strane sa ukázalo, že pri teplote okolia má oceľ nižšiu tepelnú vodivosť ako uhlíková oceľ.

Vďaka svojim neobvyklým vlastnostiam je nerezová oceľ najodolnejšia voči ohňu zo všetkých kovov používaných v stavebníctve, a preto je má široké uplatnenie v rôznych budovách, najmä v budovách určených pre verejnosť. Charakteristickým znakom nerezovej ocele je jej tiež vysoká teplota tečenia. To znamená, že v podmienkach, kde bola zaznamenaná teplota nad 800 °C, nerezová oceľ nepodstúpila významnú deformáciu.

Klasifikácia odolnosti nerezovej ocele

Každý stavebný materiál má svoju triedu Euroclass. Toto je klasifikácia, ktorá určuje, či sa produkt vznieti, ako rýchlo sa vznieti a koľko energie produkuje pri svojom horení. Požiarna trieda je priradená k vybranému materiálu na základe podrobného výskumu a vyhodnotenia výsledkov podľa noriem, ktoré sú rovnaké pre krajiny patriace do Európskej únie. Existuje sedem základných tried (A1, A2, B, C, D, E, F), ktoré udávajú, či je produkt príčinou vzniku požiaru. Malo by sa pamätať na to, že iba označenie produktu symbolmi A1, A2 a B znamená, že je to bezpečné, t.j. nezvyšuje oheň.

Vedľa základnej triedy existujú doplnkové triedy, ktoré sú označené symbolmi s a d. Malé písmeno s symbolizuje množstvo dymu produkovaného materiálom, pričom s1 znamená, že položka nevytvára toxické výfukové plyny a s2 a s3 produkuje intenzívny dym. Pokiaľ ide o symbol d, znamená to, že horiaci materiál vytvára horiace kvapky alebo odpad, ktorý by mohol oheň presunúť na iné miesto. Nerezová oceľ má klasifikáciu A2s1d0. To znamená, že je to úplne bezpečný materiál, nerozširuje oheň, neprodukuje dym alebo horiace kvapky. Okrem toho je mimoriadne odolný proti mechanickému poškodeniu alebo chemikáliám. Nerezová oceľ sa môže používať aj pri nízkych teplotách, voči ktorým je veľmi odolná a vďaka svojim vlastnostiam nepraská.

Nerezová oceľ teda patrí do skupiny materiálov s vysokou odolnosťou proti ohňu. Nehorí, neprodukuje dym alebo horiace kvapky a nedeformuje sa ani vplyvom vysokej teploty. Z tohto dôvodu sa z toho vyrába veľa stavieb alebo únikové cesty vo verejných budovách.