Praktické rady

Brúsená nerezová oceľ je povrchovo upravená jemným brúsením. Častejšie používaná oceľ vďaka priaznivej cene. Leštená nerezová oceľ je povrchovo upravená leštením. Dodáva nerezovým materiálom vysoký lesk. Pri nesprávnom výbere triedy nerezovej ocele, po jej neodbornej montáži alebo pri nedostatočnej starostlivosti môže nerezová oceľ vykazovať rôzne znaky korózie, ktoré pri dlhodobom neriešení zväčša zapríčinia jej skutočnú koróziu. Tieto znaky sú zapríčinené porušením pasívnej ochrannej vrstvy nerezovej ocele. Vznik korózie - oxidácie je spôsobený predovšetkým nečistotou prác, nedostatočným ošetrovaním alebo nepriaznivým vplyvom okolitého prostredia – zvýšený obsah síry a chlóru.

Nerezová oceľ - inox koroduje/oxiduje vtedy, keď sú povrchy vystavené nadmernému koróznemu zaťaženiu, dochádza k lokálnym zmenám povrchu fľaky, mapy, bodky…. Príčiny korózie počas montáže: použitím nástrojov, ktoré prišli do styku s železom, použitím nástrojov, ktoré nie sú určené na opracovanie nerezovej ocele, pri rezaním dopadajú na povrch nerez ocele, pri nanesení stavebnej chémie (vápna, cement. prachu, lepidla, chemickej kotvy), nesprávnym vyčistením, konzervovaním po montáži. 

Príčiny korózie z okolitého prostredia: stykom povrchu s posypovou soľou, vplyvom agresívneho znečistenia ovzdušia, v blízkosti ciest s hustou premávkou motorových vozidiel, stykom povrchu s agresívnymi kyslými dažďami, stykom so slanou vodou, vplyvom extrémne veľkej vlhkosti, vzduchu s obsahom soli v blízkosti mora, vplyvom prostredia s obsahom chlóru a síry. 

Odporúčania pre nerezové výrobky: pre zachovanie trvalého vzhľadu nerezových výrobkov, je potrebné im venovať odpovedajúcu starostlivosť a prostriedky. Prečistenie po montáži nerezových výrobkov vykonávajte výlučne pomocou čistiaceho spreja na nerezovú oceľ – inox. Na opracovanie a spracovanie nerezovej ocele musia byť použité nástroje určené výhradne len na prácu s nerezovou oceľou. Povrchy z nerezovej ocele by sa mali čistiť v pravidelných intervaloch, podobne ako plochy zo skla. Menej zaťažujúce prostredie, v interval 6-12 mesiacov, v silne zaťažujúce prostredie, v interval 3-6 mesiacov. V prípade, ak sú povrchy znečistené usadeninami, je možné ich vyčistiť čistiacimi prostriedkami na ošetrenie a konzervovanie ušľachtilej nerezovej ocele. Pre prípad, že hrdza sa už objavila, je potrebné čistenie povrchov vykonávať mechanickými prostriedkami – brúsna tkanina a následne použiť čistiace prostriedky na ošetrenie a konzervovanie nerezovej ocele. 

Nerezová oceľ triedy AISI304 nie je vhodná pre použitie v agresívnom prostredí s obsahom chlóru, síry, soli - bazény, prímorské oblasti, prostredie v blízkosti ciest s hustou premávkou motorových vozidiel, v silne znečistených priemyselných oblastiach! Nesprávne použitie nerezovej ocele triedy AISI 304 spôsobuje jej koróziu! Odporúčame pre agresívne prostredie, v blízkosti ciest s hustou premávkou motorových vozidiel, v silne znečistených priemyselných oblastiach doporučujeme použiť nerezovú oceľ triedy AISI316. Pre vysoko agresívne prostredia s obsahom chlóru, síry, soli - bazény, prímorské oblasti, prostredie v blízkosti ciest s hustou premávkou motorových vozidiel, v silne znečistených priemyselných oblastiach odporúčame použiť nerezovú oceľ triedy 2205!